Mga Guro sa Batangas City, umaakyat pa sa bubong ng paaralan para makasagap ng signal.


Mga Guro sa Batangas City, umaakyat pa sa bubong ng paaralan para makasagap ng signal ng internet upang mamonitor ang mga estudyante sa kanilang online class.


kahit delikado at mainit sakripisyo ang mga guro ngayon para lang matutukan at matuto ang kanilang mga estudyante.

1 comment: