Ina ng Anim na Anak, Nilok0 ng Mister, Nagpaganda at Nagsumikap sa Buhay Upang Masuportahan ang mga Anak!
Ang unang yugto ng isang magkarelasyon ay masaya at maiisp mong pang-habang buhay mo na siyang makakasama. Ngunit, kapag dumating na sa punto na nagtatagal na ang relasyon, marami na ang pagsubok na dumarating at nakakaramdam na ng pananawa sa partner ay nagiging dahilan ng paghihiwalayan. Sabi nga, malalaman mo lamang ang kaugalian ng isang tao kapag nakasama mo na ito sa iisang bahay.


Marami na ang pagsubok na pinagdaan ng isang ina na si Michelle Valenzuela. Mayroon siyang anim na anak. Dahil sa pag-aasikaso sa kanyang mga anak at sa kanyang mister ay hindi na niya naaasikaso ang kanyang sarili at napabayaan na niya ang kanyang itsura at pangangatawan.

Nang ipinagbuntis niya ang kayang ika-pitong anak ay maaga umano itong kinuha sa kanya. Marahil ay sa strëss na nakukuha niya sa kanyang asawa. Minsan ay nagdala ang kanyang mister ng babae nito sa mismong tahanan nila. Ipinakita at ipinagmalaki pa ng kanyang mister ang kåbit nito sa kanya at sa kanyang mga anak.

Dahil dito, hindi na niya natiis ang hiråp at s@kit na dinulot ng kanyang mister kaya napag-desisyunan niyang iwanan na lamang ito at inihabilin naman niya ang kanyang mga anak sa pangangalaga ng kanyang ina.

Nagpunta siya ng ibang bansa at nagsumikap siya na magtrabaho doon. Sa una ay hindi naging maganda ang trato ng kanyang amo ngunit sa sumunod niyang pinasukan at amo ay mabait ito sa kanya.
Malaki rin ang ipinagbago ng kanyang itsura, kulay ng balat at ang dating påyat na pangangatawan ay ngayon ay maganda na aang hubog nito. Nabalitaan naman niya umano ang nangyari sa kanyang asawa, naghiwalay na ang dating mister at kåbit nito. Wala namang naging epekto ito sa kanya at hindi na rin niya binigyan pa ng pansin.
Sa ngayon ay naiahon na niya ang sarili at ang kanyang mga anak sa kahiråpan. Nakakapagbigay na rin siya ng pera na gastusin ng kanyang mga anak. Marami naman ang humangang netizens sa tibay ng kanyang kalo0ban.

No comments