Batang Honor Student, Nalapnôs ang Balat Matapos Mag-epilëpsy at Bumågsak sa Nagbabågang Kahoy!
Isa sa pinakamåhirap na sitwasyon para sa isang magulang ang may mangyaring hindi maganda sa kanyang anak. Kaya naman, hahamakin ng magulang ang lahat alang-alang sa ikabubuti ng kanilang anak. Nguni, paano kung isang aksïdente ang mangyari sa inyong anak? Talaga namang napakahiråp kung iisipin na may mangyaring hindi maganda sa inyong mga anak.
Isang batang honor student mula Apayao naman ang nalapn0s ang balat matapos na bumågsak sa nagbabagång kahoy nang atakihïn ito ng epilëpsy. Ang batang ito ang kilalang si Lester. Kuwento ng tiyahin ni Lester na si Winona sa programang Kapus0 Mo, Jessica Soho, nagpunta umano sila noon sa bundok. Hindi nila namalayan na lumayo na pala si Lester at umakyat na ng puno. Saktong pagkaayat ng puno ni Lester ay siya namang umatåke ang epilëpsy nito at doon na siya nahul0g.

"Kasama kasi namin siya sa bundok. Hindi namin namalayan na lumayo siya at umakyat na ng puno. Epilëptic po kasi si Lester. Sakto nu'ng pag-akyat niya, umatåke 'yung epilëpsy at nahul0g 'yung bata! Narinig ko na lang na may umiiyåk at humihingi ng tulong!

"Pagkakita po namin, si Lester, nasusun0g na!'Yung asawa ko, hinila siya gamit 'yung jacket niya para maalis sa ap0y tapos dali-dali na naming dinala sa ospital. Feeling ko mababåliw ako nu'ng nakita ko si Lester na nagsisisigaw at umiiyåk! Sorry, Anak. Sana makabalik pa si Lester sa dati niyang kalagayan."
Ani naman ni Lester, "Tutulong sana akong magsigå ng mga damo. Magsisïndi sana ako sa ap0y. Kaso nangisåy ulit ako…sa may ap0y. Gusto ko na pong makapaglakad. Gusto ko na pong gumaling. Gusto ko na pong pumasok, Ma'am. Miss ko na po magka-honor sa school, Ma'am. Tulungan n'yo po sana ako."


No comments