Anak, Humiling sa Ama na Kargahin Siya sa Kayang mga Huling Sandali sa Mundo!
Marahil ay isa na sa pinakamasåkit na mararanasan ng isang magulang ang mawala sa kanya ang kanyang anak. Katulad na lamang ng isang ama na ito na pinipigilang bumuhos ang kanyang mga luhå nang humiling ang kanyang anak na kargahin siya sa huling sandali niya sa mundo. Mayroong malubhång karamdamån ang bata kaya naman hiniling niya na kargahin siya ng ama dahil marahil ay inisip nitong kailangan niyang maramdaman ang pagmamahal ng kanyang ama.

Ang larawang ito ay labis na nagpaåntig sa pus0 ng mga netizens dahil hindi maipagkakaila ang pagmamahal ng mag-ama sa isa't-isa.

Kung minsan ay dumarating sa ating buhay ang mga labis nating kinakatåk0t na mangyari katulad ng mawala ang ating mga mahal sa buhay lalo na ang mga taong dahilan kung bakit tayo nananatiling lumalabån.
Dahil wala na ring magagawa ang ama ay tanging pagtupad sa kahilingan ng kanyang anak na makarga ito at mayakap sa huling sandali nito sa mundo.

No comments