17-Anyos na Nakaranås ng Deprësyon, Tinapos ang Sariling Buhåy!Ang dëpresyon ay hindi dapat binabaliwala. Itinuturing itong isang såkit na maaaring umabot sa hindi magandång pangyayari. Marami ang nakakaranas ngayon nito at kinakailangan nila ng sapat na atensyon upang maparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa. Sa panahon ngayon ay tumataas na ang bilang ng nagkakaroon ng dëpresyon at karamihan ay ang mga teenager.
Isang 17-anyos na lalaki ang tinåpos ang kanyang sariling buhåy dahil nakaranas siya ng dëpresyon. Iniisip niya na walång silbi ang kanyang buhay kaya sa tingin niya ay tama na wakasan na ang kanyang buhåy.

Bago pa man niya tapusin ang kanyang buhåy ay nag-iwan siya ng liham para sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Narito ang kanyang sulat:

"Nay, Tay, Mauna na ako sa inyo ha. Nahihirapån na kasi ako. Parang di na ako makahingå. Pasensya na talaga Nay, Tay. Kasi parang wala akong kwëntang anak. Pasensya na talaga Nay, Tay. Para di na ako maging pabigat sa inyo."

"Sana mag-ingat kayo po kayo palagi at wag na wag nyong pabayaan si Toto. Ipagtapos nyo po sya para makasakay na sya sa barko at makuha yung pangarap naming dalawa na makapagtayo ng mini sound at si Joahna rin at si John Lorence. Ipasakay nyo rin sa barko ha. Dahil wala akong kwënta at sana lang po Nay, kung ilibïng nyo ako, budots yung music ha.""Sige po Nay, Tay. Mauna na po ako ha. Ilove you so much."

Mahal na mahal ko po kayo."

"Toto Owa. To, ikaw na ang bahala sa mga kapatid natin ha. Wag na wag mo silang pababayaan. Sana makasakay ka na sa barko para makapagpatayo ka na ng mini sound, 5Js mini sound ha, ingat palagi."


No comments