Isang Ina, Hinanggan Dahil Nagawang Alagaan ang Anak Kahit Wala Siyang Kamay!May mga tao sa mundo na ipinanganak na may kapansånan. May mga bagay na nahihiråpan silang gawin gayunpaman, hindi ito hadlang a kanila para malimitahan ang kanilang mga kayang gawin katulad ng ibang tao. Isang video ng isang ina ang nagpabilib at nagpahanga sa marami. Siya ay isang chinese mother na walang mga kamay.
Sa kabila ng kanyang kakulangan sa pisikal na kaanyuan ay hindi naman siya nagkulang sa pag-aalaga sa kanyang anak. Mapapanood sa video ang ilan sa mga bagay na kaya niyang gawin kahit na wala siyang mga kamay.

Mapapanood sa video kung paano niya asikasuhin ang kanyang anak, kung paano siya gumawa sa bahay at kung paano niya asikasuhin ang kanyang sarili.
Ang kapansånan ay hindi dahilan para limitahan ang ating mga sarili. Kadalasan, ito pa ang nagiging dahilan para mas maging matatag ang isang tao at para maging matapang para harapin ang mga bagay na akala nila ay hindi nila kayang gawin.


No comments