Gulo sa Pagitan ng Russia at Ukraine, Nagdulot ng Pangånib sa mga Inosenteng Tao!"World Peace" ito ang dalawang salita na parati nating naririnig. Ngunit nakakalungk0t lamang isipin na kahit sa panahon ngayon ay hindi pa rin natatapos ang gul0 sa mundo. Kung mayroon lamang pagkakaisa ang lahat ng bansa ay magiging mapayapa na ang pamumuhay ng bawat isa sa atin. Sa ngayon ay kaliwa't kanan na ang mga malulungk0t at nakakapangåmbang balita ang lumalabas sa telebisyon.Ang bansang Russia at Ukraine ay naghanda para sa kani-kanilang opensa at depensa para iligtas ang kanilang bansa.

Ngunit kung iisipin natin ay walang magwawagi sa pagitan ng dalawang bansang ito dahil kapwang bansa ang mawawålan ng tao, mayroon at mayroong babåwian ng buhay. Sa katunayan ay may ilan ng naitalang binåwian ng buhay dahil sa kaguluhång ito.
Ang ating magagawa bilang mamamayang Pilipino ay magdasal na sana ay mahinto na ang gyërang ito. Magkaroon sana ng mapayapang kaisipan ang dalawang bansa at itigil na sana nila ang pakikïpag-låban sa isa't isa.Ang mga larawang ito ay ilan lamang sa mga taong nabiktimå ng kaguluhån sa pagitan ng Russia at Ukraine.


No comments